Gradonačelnik Grada Korčule dana 27. lipnja 2017. godine donio je Odluku o radnom vremenu povodom održavanja Maškaranog dočeka Pola nove godine, 30. lipnja 2017. godine.

Cup of coffee on saucer

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/vijesti.online

Određuje se mogućnost ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ te OPG-ima na području Grada Korčule kasniji završetak radnog vremena i to najkasnije do 4.00 sata dana 1. srpnja 2017. godine.

 

Na temelju članka 127. st. 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3713, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), članka 10. stavka 1. točke 4. i članka 16. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/16, gradonačelnik Grada Korčule dana 27. lipnja 2017. godine donio je

O D L U K U

I.
Povodom održavanja Maškaranog dočeka Pola nove godine, 30. lipnja 2017. godine određuje se mogućnost ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ te OPG-ima na području Grada Korčule kasniji završetak radnog vremena i to najkasnije do 4.00 sata dana 1. srpnja 2017. godine.

II.
Sukladno odredbi točke I. ove Odluke, ugostitelji sa područja Grada Korčule nisu u obvezi u smislu čl. 15. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti podnositi posebne zahtjeve za odobrenje drukčijeg (kasnijeg završetka) radnog vremena prigodom navedene manifestacije.

III.
U okviru dozvoljenog završetka radnog vremena iz točke I. ove Odluke, ugostiteljski objekti mogu puštati glazbu putem elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom, najduže do 4.00 sata, u okviru dopuštene razine buke utvrđene Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“ i na web stranici Grada Korčule.

 

KLASA: 335-04/17-02/01
URBROJ: 2138/01-02-17-1
Korčula, 27. lipnja 2017.

 

                   GRADONAČELNIK

                             Andrija Fabris, ing.

Reci što misliš!