Nakon što je potpisan je ugovor između Agencije za plaćanja u poljoprivedi, ribarstvu i ruralnom razvoju, zastupanoj po ravnateljici Matildi Copić, i Grada Korčule, zastupan po gradonačelniku Andriji Fabrisu, o financiranju rekonstrukcije Šetališta Tina Ujevića, danas su i službeno krenuli radovi.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/korcula.online
Projekt je zapravo uređenje nerazvrstane ceste, odnosno šetalište Tina Ujevića. Radi se o cesti kroz Hober, koja bi trebala biti prekinuta za kolni promet, no ne i za pješake. Odrađene su javne nabave, a izvođač radova su Dubrovnik ceste. Pripremni radovi, izmještanje postojećih instalacija, vode, struje i telefonije, a zatim sljede veći radovi, iskopi, i zamjena postojećih zastarjelih cijevi su već odrađeni.
 
Na pitanje što je sa "parkirnim mjestima" gradonačelnik odgovara: - "Projekt je predvidio dvotračnu cestu, s time da je naša ideja s rješavanjem zaobilaznice vatrogasnog doma i doma zdravlja, koja će sama po sebi biti u prometnoj funkciji, a možda čak i još  važnijoj, onoj jednoj zaštitnoj, između šume, odnosno park šume Hober i ovih vrijednih objekata. Znamo i sami da je šuma takva kakva je i da ne daj bože nekakvog požara da nitko ne bi imao šanse da se obrani. S ovakvom jednom cestom koja bi se podigla iza vatrogasaca i hitne i spojila se gore na budući planirani rotor, koji bi trebao biti gore na skretanju za bazen, bi se dobila jedna mogućnost da ova cesta koja je sad, koju radimo u šetalište Tina Ujevića, da bude jednosmjerna."
 
Projekt je predvidio uređenje, trenutno, dvosmjerne kolničke trake s nogostupom kao i hortikulturalno uređenje čime bi se poveznica između grada, odnosno dva dijela grada, Sv. Antuna i starog grada poboljšala i uredila. Projekt je težak  negdje oko sedam milijuna kuna, no ovaj je sufinanciran iz ruralnog razvoja.
 
Ukupan iznos projekta iznosi 7.881.752,58 HRK, a Grad Korčula će sufinancirati udio u iznosu od 1.483.473,57 HRK.

 

Reci što misliš!