Dana 01. kolovoza 2019. održano je uvođenje u posao izvođača radova, tvrtke TEHNO-ELEKTRO d.o.o., čime su započeli radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Veloj Luci.

Cup of coffee on saucer

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/korcula.online

Osim predstavnika Općine kao Naručitelja i Izvođača radova, uvođenju u posao prisustvovali su i predstavnici tvrtke Arhitektonski kolektiv d.o.o. koja će u sklopu ovog projekta pružati uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu.

Projektom su obuhvaćene sljedeće grupe radova: arhitektura, konstrukcije, prometno-manipulativne površine, vodoopskrba i odvodnja, elektroinstalacije, ograda, krajobrazno uređenje i opremanje reciklažnog dvorišta.

Lokacija reciklažnog dvorišta u Veloj Luci nalazi se na k.č.br. 8974/4 k.o. Vela Luka. Predviđeno trajanje radova iznosi 5 mjeseci, dok cjelokupna provedba projekta traje do ishođenja uporabne dozvole. Otvorenje reciklažnog dvorišta očekuje se u siječnju 2020. godine. Reciklažnim dvorištem upravljat će tvrtka Komunalne djelatnosti d.o.o.

Provedba projekta sufinancirana je sredstvima iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 3.501.973,50 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 3.405.848,50 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 2.894.971,00 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine.

Reci što misliš!