U nastavku donosimo izvještaj o radu Mjesnog odbora Pupnat za razdoblje od 2015. do 2019. godine;

Cup of coffee on saucer

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/korcula.online

PUTEVI

-asfaltiranje  za Bačvu  800m  i izrada mimoilazišta, betoniranje puta za Njivalsku lokvu 150 m, tamponiranje puta za Očak 80 m, uređenje put za  Sintaču 800m  , izrada put za Duboki dol 800m, projektiranje puta za Smokovu, poravnavanje puta za Žukovicu, Pišćala i Duboki dol, betoniranje rubnika puta za Pupnatsku luku cca 1500m, izrada mimoilazišta na putu za Ripnu te je završen postupak  prelaska ceste za Kneze na održavanje  ŽUC

OSNOVNA ŠKOLA 

-rekonstrukcija fasade na osnovnoj  školi cca.200 000 kn, uređenje WC  cca.40 000kn, ugradnja novih prozora i vrata cca.20 000kn ,popravak elektroinstalacija cca.5000kn, izrada zaštitnih ograda cca.6000kn, ponovno otvaranje dječjeg vrtića 2017g. , nabavka opreme za dječji vrtić cca.7000kn, izrađen projekt uređenja pijace te su građevinski radovi u završnoj fazi  cca.1000 000kn

DOM KULTURE

-bojanje fasade i unutrašnjosti Doma , novi namještaj u kuhinji, popravak elektroinstalacija i novi ormar, popravak kamene ograde , popravak zgrade prese, asfaltiranje  prostora ispod koštila i izrada skalina za park, izrada projekta rekonstrukcije Doma je u završnoj fazi 

CRKVA I ŽUPNI URED

-kuhinja u župnom uredu i župni ured 10 000kn, drva za župnika, popravak zvona i sata sakupljene donacije 12 000kn, obnova oltarnih slika cca 120 000kn, organizacija  baroknih koncerta u crkvi, obnova svijećnjaka , održavanje rasvjete oko crkve

PARK I MJESTO

-čišćenja sela i groblja, fugiranje ulaznog zida i izrada  gornjeg i donjeg parkirališta na groblju, izrada 50m zida u parku, izrada turističke info ploče, postavljena javna rasvjeta u parku, uređenje čekaone, izrada torkula za masline u parku pokraj crkve, izrada krajobraznog projekta parka, uređenje parkinga između čekaone i čatrnje, javni radovi 2015/2016/2017/2018 , uređenje mjesta za kontejnere u Stanišićima i pokraj prese

DOGAĐAJI U MJESTU I OSTALO

-organizacija jednodnevnog gostovanja djece iz Vukovara u Pupnatskoj luci 2016/2017/2018/2019g, suorganizacija u proslavi dana mista 5.8, doček nove godine, organizacija adventa u Pupnatu, božićni koncert klapa, božićni pokloni za djecu, pokrivanje troškova  pića  za Badnjak i nabavka novogodišnje rasvjete kroz mjesto 5200 kn

-Radio Korcula -dobiven signal

-nova turistička  zona Pišćala i izrada projekta vizualizacije hotela 

-uređenje raskršća, parkinga na lokvi te ostalih parkinga u mjestu, postavljeni ležeći policajci, izrada projekta za ulaze u selo sa pješačkim prjelazima

-pomoć udrugama Pampinata, Puma, sufinanciranje lovačke udruge u  nabavci  lovačke kućice, izrada 15 kom barski stolova  i  10  običnih stolova za Kumpanjiju

-sufinanciranje troškova kod uređenja plaža

- sufinanciranje u izradi Zbornika Pupnata 1,2 u iznosu 30 000 kn

PLANIRANO 2019-2023 MO PUPNAT

-realizacija turističke zone na Pišćalima, poticajna stanogradnja na dijelu Pupnat 2, rekonstrukcija Doma kulture, elektrifikacija uvala, nastavak na uređenju parka i centra mjesta, izrada muzeja Pupnata,  izrada puta Bačva-Smokova, proširenje javne rasvjete u mjestu, asfaltiranje,održavanje i izrada preostalih puteva, izrada puta za Narat  te nastavak radova na daljnjem razvoju mjesta

Zahvaljujemo se svima vama koji ste na bilo koji način pomogli u realizaciji navedenih projekta i bili podrška u našem radu.

MJESNI ODBOR PUPNAT

 

Mjesni odbor Pupnat

Mjesni odbor Pupnat

Mjesni odbor Pupnat

Mjesni odbor Pupnat

Mjesni odbor Pupnat

Mjesni odbor Pupnat

Reci što misliš!