Općina Smokvica nastavlja s provođenjem razdvajanja i selektiranja otpada u cilju smanjenja količine otpada koji završava u okolišu.

Cup of coffee on saucer

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/vijesti.online

Tokom mjeseca veljače imali smo 2 odvoza neopasnog željeznog otpada kojeg smo predali ovlaštenom sakupljaču na području grada Splita. Pozivamo i dalje sve mještane da sudjeluju u razdvajanju otpada putem "zelenih otoka", a ako imaju veće količine "glomaznog" otpada da kontaktiraju komunalno poduzeće "Krublić" Smokvica na broj telefona 831-373. Otpad će bit preuzet i zbrinut bez naknade.

Reci što misliš!