Tijekom ovog mjeseca izvršeno je prikupljanje i odvoz otpadnog papira iz Osnovne škole Vela Luka. Na ovaj način je ukupno prikupljeno 1560 kg otpadnog papira a isti je zbrinut od strane Komunalnih djelatnosti d.o.o. Ova akcija je realizirana u suradnji Komunalnih djelatnosti d.o.o., Osnovne škole Vela Luka i tvrtke Reoma grupa d.o.o.

Cup of coffee on saucer

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/vijesti.online
U navedenom periodu od strane ovlaštenog koncesionara za odvoz otpadnog papira i kartona DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o., preuzeto je 10 t balirane papirne i kartonske ambalaže iz reciklažnog dvorišta.
Iz prostora reciklažnog dvorišta također je prikupljeno ukupno 3960 kg tehničkog otpada. Otpad je preuzela tvrtka Tehnomobil d.o.o., ovlašteni koncesionar za prikupljanje električnog i elektroničkog otpada.

Zbrinjavanje otpadnog papira iz osnovne škole i odvoz tehničkog i kartonskog otpada iz reciklažnog dvorišta

Zbrinjavanje otpadnog papira iz osnovne škole i odvoz tehničkog i kartonskog otpada iz reciklažnog dvorišta

Reci što misliš!