U sklopu edukativnih aktivnosti u cilju kvalitetnijeg gospodarenja otpadom predstavljamo teme o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Korčule - preveniranje stvaranja otpada.

Cup of coffee on saucer

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/vijesti.online
Preveniranje nastanka otpada je prvi korak u održivom gospodarenju otpadom. Prevencija podrazumijeva mjere koje se poduzimaju prije nego što određena tvar ili proizvod postanu otpad, a koje smanjuju i količinu otpada, kroz ponovno korištenje proizvoda ili produženje životnog ciklusa proizvoda, te smanjuju štetan učinak generiranog otpada na okoliš i zdravlje ljudi.
 
Prema načelu gospodarenja otpadom prevencija je poželjniji oblik gospodarenja otpadom od reciklaže i odlaganja. Argument za to je smanjenje emisije stakleničkih plinova.
 
Prevencija nastanka otpada započinje od samih karakteristika proizvoda koje kupujemo. U kratkom roku treba se odreći proizvoda napravljenih ili upakiranih u toksične i nereciklirajuće materijale, te proizvoda koji sadrže ostale opasne tvari. Naglasak je stavljen na korištenju održivih materijala, izbjegavanju jednokratnih proizvoda.
 
Eko objave su jedan od alata za informiranje i edukaciju građana o pravilnom i održivom postupanju s otpadom u sklopu provedbe edukativnih aktivnosti vezanih uz projekt "Nabava mobilne reciklažne jedinice za Grad Korčulu".
 
Projekt je prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Uspostava reciklažnih dvorišta” Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Odlukom o financiranju Gradu Korčuli odobreno je 136.250,00 HRK za nabavu mobilne reciklažne jedinice. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 85% ili 115.812,49 HRK.

Reci što misliš!