Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici HZZ-a, 19. rujna 2019. godine, a otvoren je do 05. listopada 2019. godine.

Cup of coffee on saucer

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/korcula.online

GRADSKI MUZEJ
Trg sv. Marka 1
20260 Korčula
Broj: GM/R-N-1/2019

Na temelju članaka 13. i 48. a  Statuta Gradskog muzeja, članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja, Zaključka Gradskog vijeća Grada Korčule, KLASA: 110-01/19-01/01, URBROJ: 2138/01-19-2, od 4. srpnja 2019., te Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11), ravnateljica Gradskog muzeja u Korčuli dana 18. rujna 2019. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos u Gradski muzej za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta

1. Kustosa
(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci)

2. Muzejskog tehničara
(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci)

Više o Natječaju možete pročitati na poveznici.

Reci što misliš!