Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/korcula.online

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 8. travnja  (subota) 2017. godine,

s početkom u 10.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

 

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća

2. Konačni prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ustanovi  športski objekti "Korčula za provedbu projekta "Dječje igralište Žrnovska Banja"

3. Konačni prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta "Nerazvrstana prometnica Žrnovo - Pupnat"

4. Korištenje sredstava iz udjela u porezu na dohodak za realizaciju kapitalnog projekta "Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule"

5. Konačni prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Korčule za 2017. godinu

6. Konačni prijedlog pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave

 

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

 

S poštovanjem,

                                                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                Joško Cebalo, dipl. iur., v.r.

Reci što misliš!